Kopen in Residentie Beaux-Arts aan 6% btw

Gepubliceerd op 05/03/2021

Aan welke voorwaarden moet je als koper voldoen om te kunnen genieten van het verlaagde tarief?

Je koopt de woongelegenheid als een “natuurlijke persoon”, dus niet met een vennootschap.

De nieuwe woongelegenheid moet je enige en eigen woning zijn. Je mag geen andere eigendommen bezitten (tenzij je (mede-)eigenaar bent geworden ingevolge een erfenis).

De woongelegenheid is je enige woonplaats en je moet er minstens 5 jaar je domicilie houden (zo niet zal je het BTW-voordeel pro rata temporis moeten terugbetalen).

Contacteer ons